SIG Boxers Blauwfilter

Vlaamse overheid: GOP


GOP: de organisatie van de toekomst

Change

Briefing

"Uit een tevredenheidsenquête blijkt dat de afdeling GOP opvallend lager scoort op een aantal belangrijke parameters dan de andere afdelingen van het departement Omgeving. Hoe kunnen we samen met de GOP-medewerkers aan een andere toekomst bouwen?"

IMG 0600 JPG

Aanpak

Samen met het Dagelijks Bestuur pakten we verschillende onderwerpen zoals communicatie, leiderschap, cultuur en waarden binnen de afdeling GOP aan. Dankzij deze input engageerden zich binnen GOP maar liefst twintig ambassadeurs. Deze ambassadeurs werken in de toekomst rond de vijf belangrijkste thema’s uit de tevredenheidsenquête.

Uit de tevredenheidsenquête bleek daarnaast ook dat het GOP van nu moet evolueren naar het GOP van de toekomst. Uit elke provincie kozen we meerdere medewerkers die ons hierbij helpen. Omdat we door tijd en afstand werden beperkt, schakelden we het online platform Miro in. Dat bood voor ons dé oplossing, want alle ideeën en Post-Its uit de fysieke workshops zetten we zo om naar een digitale variant. Met andere woorden: we werkten hybride.

IMG 0361 JPG
IMG 1546 jpeg

Resultaat

Het plaats- en tijdonafhankelijk werken was een schot in de roos. Elke deelnemer van een workshop kan het resultaat eender waar en wanneer (her)bekijken. Door extra opmerkingen en toevoegingen te doen, is het digitale (white)board ook steeds up-to-date en hoeven de medewerkers niet telkens op elkaar te wachten om verder ideeën uit te werken. Hierdoor besparen ze een heleboel tijd.