SIG Case Netwerk Brandweer blauwfilter

Netwerk Brandweer


De kracht van het vlammetje: een organisatie in verbinding

Story

Briefing

"Hoe kunnen de brandweerzones één stem vormen naar de overheid en burgers?"

NWBW1

Aanpak

Voor 2015 stonden verschillende brandweerposten in voor een bepaalde regio, en dat verdeeld over België. Dat veranderde in 2015, want de brandweer voerde toen een schaalvergroting door. Hoewel dit een grote, veelbelovende reorganisatie betrof, verliep de zonevorming erg moeizaam. In Vlaanderen werden namelijk twintig hulpverleningszones gevormd zonder rekening te houden met verschillen in belangen.

Gedurende twee jaar zochten de zones daarom naar manieren om zich te professionaliseren. Zo probeerden ze als Vlaamse groep met twintig zonecommandanten één stem te vormen naar de buitenwereld, zowel naar de burger toe als naar de overheid.

We lieten de twintig zonecommandanten samenkomen tijdens een driedaagse. Aan de hand van een opvolgingstraject brachten we de evolutie van de groep in kaart. Tijdens de driedaagse gingen we bovendien tot de kern van de uitdaging: de betrokken partijen verbinden.

Omdat we niet in problemen, maar wel in oplossingen denken, focusten we ons niet op de problematiek. De groep had namelijk veel potentieel om als een sterk team naar buiten te komen en om betere dienstverlening aan te bieden, zowel naar de maatschappij als naar zijn medewerkers. Waarom zouden we die kracht dan doen afnemen?

Resultaat

Twee jaar na de verscheidene pogingen om zich te professionaliseren, lanceerde Sigmund in juli 2017 'Netwerk Brandweer': een sterke én stabiele organisatie.

NWBW2