SIG Communicatie Blauwfilter

Familiebedrijf


Een familiebedrijf draaiende houden: een kwestie van communiceren

Communication

Briefing

"Er is een gebrek aan structuur in werking en organisatie van onze KMO. Hoe lossen we dit op?"

Aanpak

Deze KMO is een familiebedrijf waarvan de directie uitsluitend uit familie bestaat. Uit onze observaties in de directiemeetings bleek dat dit tot heel wat uitdagingen leidde, waardoor de meetings vaak ongestructureerd verliepen. De organisatieleden maakten onder andere geen onderscheid tussen de familieband en de zakelijke band, waardoor hun conversaties erg bot verliepen. Zo werd de meeting vaak gevuld met ongenuanceerde discussies en vingerwijzen. Dit was ook te merken in de werking van de organisatie. Bovendien waren de verantwoordelijkheden van de organisatieleden niet duidelijk afgelijnd, waardoor de medewerkers zich niet ontfermden over opdrachten die hen wel toebehoorden.

Om dit op te lossen, startten we enkele workshops op met de directie. Tijdens deze workshops zochten we samen naar de kern van de persoonlijke motivatie van de familieleden. Pas toen deze motivatie voor iedereen in het directieteam duidelijk was, stapten we over naar de vorming van het team. Dat deden we aan de hand van individuele coaching en extra observaties van meetings, waar we opbouwende feedback gaven op hun manier van communiceren en vergaderen. Daardoor werden hun verantwoordelijkheden eveneens opgelijnd.

IMG 8432 JPG
IMG 8506

Resultaat

De directie is zich bewuster van persoonlijke drijfveren (hoe die zowel een positieve als negatieve invloed kan hebben op het gezamenlijke doel). De strategie is gevisualiseerd in een onepager die bij elke belangrijke stap gebruikt wordt als referentiepunt om de discussies te structureren.