SIG Boxers Blauwfilter

Multinational


Draagvlak, hét uitgangspunt voor verandering

Change

Briefing

"Onze financiële instelling (schaal: > 500 medewerkers) wil een deel van haar activiteiten afstoten en de organisatie hierop voorbereiden. Hoe zorgen we voor eensgezindheid in de Raad van Bestuur en nemen we onze medewerkers mee in deze verandering?"

Aanpak

De CEO wil graag een deel van de activiteiten van de organisatie afstoten, maar de Raad van Bestuur is het hier niet unaniem over eens. Al snel ontdekte Sigmund dat een gebrek aan communicatie de basis vormde voor deze uitdaging. Om de Raad van Bestuur te overtuigen, hebben we het verhaal van de organisatie stap voor stap opgebouwd, zowel op rationeel als emotioneel vlak. Zo kon de CEO op het einde van de rit een duidelijk en helder verhaal voorleggen aan de Raad van Bestuur, zodat de Raad van Bestuur meer begreep waarom de CEO deze stap wou zetten. Hierdoor verliepen de laatste discussies veel vlotter.

Naast de Raad van Bestuur, namen we ook de medewerkers mee in het project. Tijdens verschillende interactieve townhallmeetings werden ze voorbereid op de (gedeeltelijke) verkoop. Hier hielden we altijd rekening met de mensen achter de functie, zeker de mensen die bij het stuk hoorden dat verkocht werd.

Resultaat

De Raad van Bestuur heeft de verkoop uiteindelijk unaniem goedgekeurd en de splitsing werd succesvol uitgerold.